Ayuntamiento de Terrassa

Organització corporativa

D’acord amb els estatuts de l’entitat, aprovats pel Ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa el 22 de març del 2018, els òrgans de govern i administració de l’entitat són els següents:

Presidència de l’entitat

Marc Armengol Puig

Vicepresidència de l’entitat

Xavier Matilla Ayala

Consell d’administració de l’entitat

Marc Armengol Puig (president)
Xavier Matilla Ayala (vicepresident)
Miquel Sàmper Rodríguez
Carlos Caballero Peña
Juan Maria Gaya Fuertes
Marc Cadevall Artigues
María Dolores Megías Jiménez
Dolors Mazas Vidal (secretària)

Gerent en funcions

Marc Cadevall Artigues

Consell Administració