Ayuntamiento de Terrassa

INCORPORADA L’ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

Ja funciona el sistema de gestió de cues que regularitzarà les visites presencials. Feu clic aquí o al botó Cita Prèvia del frontal superior.

DOS ANYS DE GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE L’AIGUA

El 10 de desembre es van complir dos anys des de que Terrassa es va convertir  en una de les primers ciutats de l’Estat a optar per una gestió municipal directa de l’aigua per oferir un servei públic de qualitat, eficient, transparent, participatiu i social, a través de Taigua, Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). Per a 2021, l’Ajuntament mantindrà les tarifes congelades per setè any consecutiu. Veure quadre tarifari vigent en l’espai El teu servei

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’INCREMENT A LA FACTURA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE

La crisi sanitària ha provocat que, en alguns casos, la factura del tercer trimestre hagi estat més elevada de l’habitual a conseqüència de la regularització de la lectura estimada i també a un increment del consum domèstic d’aigua durant el període de confinament. Taigua està estudiant la devolució proporcional dels consums afectats per un salt en el tram de la tarifa municipal. Per a més informació aquest enllaç.

Informació d’interès per a usuaris i usuàries

En l’actual situació, tot i que les nostres oficines d’atenció estan obertes, recordem que es poden realitzar tots els Tràmits i gestions en aquesta web, en aquest enllaç, i que es poden pagar les factures via telefònica amb la teva targeta bancària, domiciliant el pagament o en qualsevol oficina de BBVA o de Correus.

També es pot accedir en aquest enllaç a la previsió i calendari dels Avisos i notificacions sobre afectacions i incidències programades a la xarxa

Entra a la zona privada, gestiona els teus contractes, analitza l’evolució dels teus consums i accedeix a més dades.

Al banner superior d’aquesta web, hi ha la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari/usuària, previ registre (tenint davant la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem que resultin d’interès.

S’amplia la tarifa social de l’aigua per ajudar les persones que més ho necessiten.

L’Ajuntament aplica des del 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Més informació en aquest enllaç i a OFIMAPE. La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals. El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat. Cànon social de l’aigua.