Ayuntamiento de Terrassa

INCORPORADA L’ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

Ja funciona el sistema de gestió de cues que regularitzarà les visites presencials. Feu clic aquí o al botó Cita Prèvia del frontal superior.

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’INCREMENT PUNTUAL DE LA FACTURA DE L’AIGUA DEL SEGON O TERCER TRIMESTRE DE 2020  EN ALGUNS ABONATS

Els increments poden ser deguts a un increment d’un 10-15% del consum durant els mesos de confinament i que durant els mesos de confinament només es va poder fer la lectura real a un 50% dels abonats/es. A la resta es va fer una estimació en funció de xifres de l’any anterior en el mateix període. L’increment més important és la imputació del cànon que aplica l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat), no tant en la tarifa municipal. Aquesta situació s’ha observat en molts altres municipis que també ho han denunciat.

Recordem que al 2n trimestre de 2020  l’Ajuntament va aplicar una bonificació del primer tram de consum per reduir els efectes de la crisi sanitària. Això ha fet també que es noti més la diferència entre el 2n i el 3r trimestre.

Per qualsevol reclamació us podeu dirigir a: Taigua, C/Societat, 30   -937362820-  o al mail: [email protected]

Informació d’interès per a usuaris i usuàries

En l’actual situació, tot i que les nostres oficines d’atenció estan obertes, recordem que es poden realitzar tots els Tràmits i gestions en aquesta web, en aquest enllaç, i que es poden pagar les factures via telefònica amb la teva targeta bancària, domiciliant el pagament o en qualsevol oficina de BBVA o de Correus.

També es pot accedir en aquest enllaç a la previsió i calendari dels Avisos i notificacions sobre afectacions i incidències programades a la xarxa

Entra a la zona privada, gestiona els teus contractes, analitza l’evolució dels teus consums i accedeix a més dades.

Al banner superior d’aquesta web, hi ha la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari/usuària, previ registre (tenint davant la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem que resultin d’interès.

S’amplia la tarifa social de l’aigua per ajudar les persones que més ho necessiten.

L’Ajuntament aplica des del 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Més informació en aquest enllaç i a OFIMAPE. La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals. El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat. Cànon social de l’aigua.