Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

 

 

Degut a les previsions de baixes temperatures, recordem els consells durant el període. Enllaç

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua) 1 any d’aigua pública a la nostra ciutat

Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlli pels interessos de tota la ciutadania i, tot i que va iniciar les seves activitats l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració, l’entitat va començar a prestar el servei de subministrament d’aigua el dia 10 de desembre del 2018. Així doncs, el 10 de desembre de 2019, Taigua va complir un any de subministrament d’aigua a Terrassa. Anunci informatiu i enllaç a la nota de premsa.

AJUTS SOCIALS. L’Ajuntament aplica des de 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Més informació en aquest enllaç i a OFIMAPE. La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals. El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat. Cànon social de l’aigua.

Al banner superior d’aquesta web, veureu la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari, prèvi registre (tenint present la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem us resultin d’interès.

Pel que fa a les tarifes del servei d’abastament d’aigua, estan congelades a la ciutat des de l’any 2014 i, així continuaran durant aquest 2020. Veure quadre tarifari vigent en l’espai El teu servei