Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Informació d’interès per a usuaris i usuàries:

En l’actual situació, tot i que les nostres oficines d’atenció estan obertes, recordem que es poden realitzar tots els Tràmits i gestions en aquesta web, en aquest enllaç, i que es poden pagar les factures via telefònica amb la teva targeta bancària, domiciliant el pagament o en qualsevol oficina de BBVA o de Correus.

També es pot accedir en aquest enllaç a la previsió i calendari dels Avisos i notificacions sobre afectacions i incidències programades a la xarxa

Entra a la zona privada, gestiona els teus contractes, analitza l’evolució dels teus consums i accedeix a més dades.

Al banner superior d’aquesta web, veureu la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari, previ registre (tenint davant la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem us resultin d’interès.

S’amplia la tarifa social de l’aigua per ajudar a les persones que més ho necessiten.

L’Ajuntament aplica des de 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Més informació en aquest enllaç i a OFIMAPE. La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals. El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat. Cànon social de l’aigua.

Aquest any 2020, congelem les tarifes de l’aigua.

Pel que fa a les tarifes del servei d’abastament d’aigua, estan congelades a la ciutat des de l’any 2014 i, així continuaran durant aquest 2020. Veure quadre tarifari vigent en l’espai El teu servei