Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (Taigua)
Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlli pels interessos de tota la ciutadania. L’entitat va iniciar les seves activitats l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració i va començar a prestar el servei d’aigua el dia 10 de desembre del mateix any. Ramón Vázquez García, n’és actualment el gerent.

La Tinenta d’Alcalde Lluïsa Melgares visita Taigua i presenta la nova flota de vehicles. Veure Noticia

Al banner superior d’aquesta web, veureu la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari, prèvi registre (tenint present la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem us resultin d’interès.

Pel que fa a les tarifes del servei d’abastament d’aigua, estan congelades a la ciutat des de l’any 2014 i, de fet, es preveu que continuïn així durant aquest 2019. Es possible que les persones usuàries hagin notat a la primera factura de 2019, corresponent al primer trimestre, un lleuger increment d’uns 3 euros al concepte de quota de servei del rebut, derivat de la data en què es va fer el traspàs del servei, el 10 de desembre de 2018. Ja que la facturació es realitza sempre a 90 dies, l’anterior gestor va facturar a 70 dies (uns 3 euros menys de l’habitual). Per explicar i aclarir aquesta incidència i informar que la facturació del segon trimestre de 2019 serà l’habitual, Taigua ha enviat una carta informativa a tots els abonats i abonades.