Ayuntamiento de Terrassa

CONSELLS DAVANT LES BAIXES TEMPERATURES

Taigua recomana als seus usuaris/es:

 Deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d’aigua corrent durant la nit, i recollir l’aigua en banyeres i cubells per tal d’aprofitar-la posteriorment.

“Abrigar” els comptadors, sobretot si són individuals, amb papers de diari, llana de fibra de vidre o altres materials aïllants.

En cas de rebentament d’alguna canonada interior o del comptador, tancar alguna de les aixetes de pas, ja sigui la del propi comptador o de la instal·lació general de l’habitatge. Cal avisar a Taigua per tancar l’escomesa i caldrà que els usuaris contactin un instal·lador autoritzat per a la reparació de l’avaria o a la companyia subministradora en cas de que no es pugui tancar l’aigua pels seus propis mitjans o l’avaria sigui del comptador.

En cas que es geli la canonada d’aigua o el comptador però no hagin arribat a rebentar, es pot intentar abocar aigua calenta o projectar aire calent per tal de restablir el servei, ja que la incidència, en la majoria dels casos, es troba en les instal·lacions interiors i no a la xarxa de distribució.

– Si s’hagués rebentat el comptador, en aquest cas els usuaris hauran de trucar al servei d’urgències de Mina, ja que és amb aquesta companyia amb la que tenen contractat el lloguer o manteniment del comptador.

DOS ANYS DE GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE L’AIGUA

El 10 de desembre es compleixen dos anys des de que Terrassa es va convertir  en una de les primers ciutats de l’Estat a optar per una gestió municipal directa de l’aigua per oferir un servei públic de qualitat, eficient, transparent, participatiu i social, a través de Taigua, Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). Per a 2021, l’Ajuntament mantindrà les tarifes congelades per setè any consecutiu. Veure quadre tarifari vigent en l’espai El teu servei

INCORPORADA L’ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

Ja funciona el sistema de gestió de cues que regularitzarà les visites presencials. Feu clic aquí o al botó Cita Prèvia del frontal superior.

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’INCREMENT A LA FACTURA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE

La crisi sanitària ha provocat que, en alguns casos, la factura del tercer trimestre hagi estat més elevada de l’habitual a conseqüència de la regularització de la lectura estimada i també a un increment del consum domèstic d’aigua durant el període de confinament. Taigua està estudiant la devolució proporcional dels consums afectats per un salt en el tram de la tarifa municipal. Per a més informació aquest enllaç.

Informació d’interès per a usuaris i usuàries

En l’actual situació, tot i que les nostres oficines d’atenció estan obertes, recordem que es poden realitzar tots els Tràmits i gestions en aquesta web, en aquest enllaç, i que es poden pagar les factures via telefònica amb la teva targeta bancària, domiciliant el pagament o en qualsevol oficina de BBVA o de Correus.

També es pot accedir en aquest enllaç a la previsió i calendari dels Avisos i notificacions sobre afectacions i incidències programades a la xarxa

Entra a la zona privada, gestiona els teus contractes, analitza l’evolució dels teus consums i accedeix a més dades.

Al banner superior d’aquesta web, hi ha la ZONA PRIVADA, espai on només cada usuari/usuària, previ registre (tenint davant la darrera factura) i identificació i acreditació amb el DNI, podrà accedir a les seves factures i a més informació com l’evolució del seu consum, modificació de les dades personals, i altres que esperem que resultin d’interès.

S’amplia la tarifa social de l’aigua per ajudar les persones que més ho necessiten.

L’Ajuntament aplica des del 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Més informació en aquest enllaç i a OFIMAPE. La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals. El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat. Cànon social de l’aigua.