Ayuntamiento de Terrassa

Qui som

Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlli pels interessos de tota la ciutadania.

Prenent com a premissa fonamental que l’aigua és un bé comú i un dret de tothom, els principis fonamentals de Taigua estan basats en la qualitat democràtica, la sobirania municipal, la transparència, la participació ciutadana, la justícia social i la sostenibilitat.

L’entitat va iniciar les seves activitats l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració i va començar a prestar el servei d’aigua el dia 10 de desembre del mateix any.

vallparadís terrassa
Els compromisos de Taigua
  1. Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua.
  2. Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva acceptació com a aigua de boca.
  3. Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia.
  4. Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials.
  5. Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries.
  6. Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei.
  7. Posar a disposició d’usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència.
  8. Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.
Taigua