Ayuntamiento de Terrassa

Preguntes més freqüents

Com puc estalviar aigua a casa meva?

Els consells d’estalvi d’aigua es troben en aquesta web. Consulteu-los en l’enllaç. https://www.taigua.cat/consells-destalvi/

Què puc fer davant les possibles GELADES?

Davant una previsió de baixes temperatures, i per prevenir en la mesura del possible que les instal·lacions interiors d’abastament d’aigua en pateixin les conseqüències (aigua gelada a la canonada i per tant, falta de proveïment, canonades a l’aire lliure que poden rebentar, pèrdues en els aforaments i comptadors, etc.) informem i recomanen als clients/es:

 • Deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d’aigua corrent durant la nit, recollint aquesta aigua en banyeres i cubells per tal d’aprofitar-la posteriorment.
 • “Abrigar” els comptadors, sobretot si són individuals, amb papers de diari, llana de fibra de vidre o altres materials aïllants.
 • En cas de rebentament d’alguna canonada interior o del comptador, tancar alguna de les aixetes de pas, ja sigui la del propi comptador o de la instal·lació general de l’habitatge. Cal avisar un instal·lador autoritzat per a la reparació de l’avaria o a la companyia subministradora en cas que no es pugui tancar l’aigua pels seus propis mitjans o l’avaria sigui del comptador.
 • En cas que es geli la canonada d’aigua o el comptador però no hagin arribat a rebentar, es pot intentar abocar aigua calenta o projectar aire calent per tal de restablir el servei, ja que la incidència, en la majoria dels casos, es troba a les instal·lacions interiors i no a la xarxa de distribució.

Fins on arriba la instal·lació de Taigua i fins on la de l’abonat/ada?

Tal  com indica l’Ordenança Municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament d’Aigües, la competència i responsabilitat del gestor de servei és exclusiva fins a la sortida de la clau de registre, que es troba situada sobre el ramal de l’escomesa, a la via pública, al costat de l’edifici. (Capítol III, article 20)

La persona propietària o llogater/a, en la seva condició d’abonat/da del servei, haurà d’assegurar el manteniment i la conservació de les seves instal·lacions interiors a partir de la clau de registre. (Capítol III, article 23)

Taigua pot realitzar reparacions a les instal·lacions interiors dels abonats/ades?

No.
La persona propietària o llogatera haurà de contactar un instal·lador autoritzat per realitzar les correccions de fuites i tota mena d’anomalies que es puguin produir a la instal·lació interior.

Com puc pagar el rebut de l'aigua?

Si NO TENIU el rebut domiciliat per banc o caixa, podeu fer el pagament de diverses maneres:

 • A qualsevol caixer del BBVA, abans del dia indicat a la mateixa factura (període voluntari).
 • A qualsevol oficina de Correus, abans del dia indicat a la mateixa factura (període voluntari).
 • A les nostres oficines de Terrassa (C/Societat, 30) en horari: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h. (dijous fins a les 15 h.) i dilluns tarda de 16 a 18 h. (excepte el mes d’agost).
 • A “Pagar la factura on line”, a Tràmits i Gestions d’aquesta web, en aquest enllaç amb el codi web indicat a la factura.
 • Per telèfon, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, al 93 736 28 20

Si TENIU el rebut domiciliat per banc o caixa, rebreu un càrrec al compte corrent associat al contracte de manera automàtica.

Tant si la vostra entitat bancària ens retornés el rebut, com si no liquideu la factura dins del període voluntari (si no la teniu domiciliada), podeu optar per fer el pagament de les següents maneres, SEMPRE ABANS DE LA DATA INDICADA EN L’ESCRIT DE RECLAMACIÓ que haureu d’haver rebut:

 • A qualsevol caixer del BBVA, abans del dia indicat en la carta d’avís que rebreu.
 • A qualsevol oficina de Correus, abans del dia indicat en la carta d’avís que rebreu.
 • A les nostres oficines de Terrassa (C/Societat, 30) en horari: de dilluns a divendres de 8,15 a 14 h. (dijous fins a les 15 h.) i dilluns tarda de 16 a 18 h. (excepte mes d’agost).
 • A “Pagar la factura on line”, a Tràmits i Gestions d’aquesta web, en aquest enllaç amb el codi web indicat a la carta d’avís que rebreu.
 • Per telèfon, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, al 93 736 28 20

Un cop passada la data límit, s’iniciarà la via de constrenyiment, i rebreu les oportunes indicacions de pagament des de l’Ajuntament de Terrassa.

Què és la duresa de l’aigua?

La duresa de l’aigua és deguda a la seva composició mineral, és a dir, a les sals naturals que conté: cations i anions com el calci, el magnesi, el sodi i els clorurs. La duresa és un component natural de l’aigua que evita la corrosió de les canonades actuant tanmateix de protector de les mateixes. Per a la seva eliminació existeixen diferents sistemes, un dels quals és la utilització d’unes resines d’intercanvi iònic que eliminen els cations de calci i de magnesi, i que anomenem descalcificadors. Quan a més del calci i del magnesi, es desitja eliminar el sodi i els clorurs, s’utilitza la tècnica de l’osmosi. Els clorurs i el sodi són els components de la sal comuna, que utilitzem a diari per donar gust als nostres àpats.

La duresa es mesura en mg/l de CaCO3 (mil•ligrams per litre de carbonat càlcic). També es pot expressar en mmols/l de CaCO3 (mil•limols per litre de carbonat càlcic), en graus francesos (ºF, TH), en graus alemanys (ºDH, dGH) i en graus anglesos (ºe).

Quadre amb la mitjana de Terrassa el darrer any amb les diferents unitats de mesura. Feu clic a DURESA DE L’AIGUA 2021

Es pot beure l'aigua de l'aixeta?

 • Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és apta per al consum humà.
 • L’aigua de l’aixeta és la més controlada del món, s’hi realitzen anàlisis les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
 • Més info.

Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua de l'aixeta?

L’aigua de l’aixeta ofereix totes les garanties sanitàries per a ser consumida:

 • La garantia del tractament a l’Estació de Tractament de l’Aigua Potable, on s’aconsegueix la desinfecció de l’aigua de consum.
 • La garantia d’un control en continu de l’estat de l’aigua als dipòsits, abans de ser distribuïda.
 • La garantia d’un control diari de l’aigua en distribució, en diferents punts de la xarxa.

L’aigua està analitzada permanentment durant tot el procés: captació, tractament, distribució i en el punt de lliurament a la persona consumidora, és a dir, a l’escomesa de l’edifici.

L’aigua s’analitza mitjançant sistemes de mesura en continu per una banda, i per l’altra, mitjançant analítiques realitzades en el Laboratori Ambiental de MPATSA (certificat segons la norma de gestió de la qualitat, ISO 9001, i acreditat segons la norma ISO 17025) on està garantida la fiabilitat i la precisió de les dades obtingudes així com la competència tècnica del laboratori, la norma de gestió ambiental, ISO 14001 i el Reglament EMAS (Sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals) així ho demostren.

En les anàlisis que es realitzen es verifica que l’aigua compleix els requisits de la legislació vigent, superant amb escreix el nombre de controls i valors reglamentaris exigits.

Quina periodicitat té la factura?

Per elaborar la factura de l’aigua hem de llegir la lectura que marca el comptador. Aquesta lectura la prenem trimestralment o mensualment depenent del tipus de contracte.

Contractes domèstics > factura trimestral
Contractes comercials > factura trimestral o mensual
Contractes industrials > factura mensual

(Cal afegir que l’aigua és l’únic subministrament domèstic que es factura cada 3 mesos)

Puc gaudir de bonificacions a la factura?

Les unitats familiars amb més de 3 persones, es beneficien d’una ampliació de 5 m³/ trimestre en el límit del segon bloc de l’aigua per a cada persona addicional, incloent la quota de servei a preu de segon bloc. Aquesta ampliació s’aplica de forma automàtica segons les dades que consten en el padró municipal i que l’Ajuntament de Terrassa comunica anualment a la companyia.

Més informació d’ajuts socials en aquesta web, en aquest enllaç https://www.taigua.cat/ajuts-socials/

Igualment, per a les unitats familiars amb més de 3 persones, es pot optar per una bonificació en el cànon de l’aigua. Per obtenir-la cal emplenar la sol·licitud que trobareu a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua (www.gencat.net/aca) o a les nostres oficines.

Com puc sol·licitar el cànon social de l'aigua?

Instruccions i requisits per a sol·licitar el cànon social, feu click a: + info

Tenim aigua calenta amb energia solar. Consells

Què hem de tenir en compte amb l’aigua calenta sanitària (ACS) escalfada amb energia solar? info

Quins conceptes té la factura de l'aigua?

Podeu veure una explicació dels conceptes de la factura, fent clic en aquest enllaç

L’exemple de factura correspon a una unitat familiar de més de 3 membres.

Com puc formular i tramitar una reclamació?

Telèfon exclusiu per a reclamacions relacionades amb el servei de subministrament d‘aigua, 900 720 053, de dilluns a divendres, de nou del matí a dues de la tarda.

Full oficial de reclamació/denúncia. Feu click a: + info

Què és l'aigua blanca?

Quina diferència hi ha entre el subministrament d’aigua per comptador i per aforament?

La principal diferència radica en el fet que mitjançant el comptador, els usuaris/àries poden gaudir de l’aigua en el moment que la necessitin, paguen només l’aigua que utilitzen i obtenen l’aigua a una pressió constant. Per contra, amb l’aforament els usuaris/àries reben un volum determinat d’aigua al dia, mitjançant un cabal continu de valor constant i, per tant, és necessari emmagatzemar l’aigua que es rep i no es consumeix instantàniament en un dipòsit situat a la part superior de l’habitatge. Amb aquest sistema es produeixen embussos, el cost del m³ és més elevat, hi ha manca de pressió i es desaprofita aigua, malbaratant aquest recurs escàs.