Ayuntamiento de Terrassa

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES