Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Ofertes de Treball

Ofertes obertes:

Convocatòria per a la incorporació de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va i per a la confecció de la borsa de treball de la mateixa categoria.

Es convoca per a la incorporació d’un/a auxiliar administratiu/va, d’acord amb les següents bases (CONCURS ATENCIÓ USUARI) i amb la necessitat de complimentar la declaració previa (DECLARACIÓ). El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de juliol al 6 d’agost, ambdós inclosos. Les persones interessades a participar en el procés selectiu hauran de fer-ho mitjançant correu electrònic enviat a la bústia taigua.seleccio@icsagrupo.com, acompanyat de la documentació requerida a les bases. (Informació també disponible en aquest enllaç).

Relació provisional de persones admeses – Convocatòria de les proves selectives

Resolució d’aprovació de la llista provisional de persones admeses i no admeseses

Resolució de modificació de la Resolució núm 44/2019 de 17 de setembre

Resolució d’aprovació i llista definitiva de persones admeses i no admeses

Resolució d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses per a la realització de la prova de coneixements

Acta FINAL del tribunal de selecció d’auxiliar administratiu/va

===========================================================

Procés tancat: Lloc de treball de Gerent per a l’entitat pública empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”

===============================================================================

Procés tancat: Contractes laborals d’interinitat

  1. CAP DE SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS I CONTRACTACIÓ
  2. CAP DE SERVEIS DE PLANIFICACIÓ I TECNOLOGIA
  3. CAP DE SECCIÓ DE SISTEMES TIC
  4. CAP DE SECCIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES