Ayuntamiento de Terrassa

Ofertes de Treball

Ofertes obertes

Convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de Gerent per a l’entitat pública empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”

L’ÒRGAN DE SELECCIÓ d’aquest procés estarà constituït per les següents persones:

President: el Director d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Marc Cadevall Artigues

Vocals

Un membre no electe del Consell d’Administració de l’Entitat, Joan Gaya Fuertes

Un representant de Serveis Generals i Govern Obert , Pere Montaña Josa

Un representant del Cicle de l’Aigua del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, Josep Antoni Latorre Raez

Secretària: la Secretària del Consell d’Administració de l’Entitat, Dolors Mazas Vidal

Acta. Relació provisional de les persones admeses i excloses (queda sense efectes segons l’Acta de 30 de gener de 2019, publicada més avall)