Ayuntamiento de Terrassa

Factura CAT

Dades de Facturació: Identificació de la factura (codi contracte, data fra., referència, període i identificació del/la titular del contracte). Codi de barres per facilitar el pagament de la mateixa.

Dades del subministrament: Tipus d’ús (domèstic, comercial o industrial), les lectures i el consum que pot ser enregistrat o estimat. Adreça del subministrament i dades del comptador que hi ha instal·lat. En el cas de l’exemple s’han consumit 38 m3 o, el que és el mateix, 38.000 litres d’aigua.
Subministrament d’aigua.
Quota de servei: Import que es calcula segons el consum i li garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei d’aigua potable.

Blocs de consum: El consum de l’aigua es calcula mitjançant blocs, que tenen preus diferents per a cada tram, per tal de promoure consums més responsables.

Conservació del comptador: Import que varia segons el consum trimestral i cobreix el manteniment pel funcionament correcte del comptador fins a la fi de la seva vida útil (estimada en 10 anys). També existeix la possibilitat del règim de lloguer.
Impostos.
Impost de la Generalitat de Catalunya:
Cànon de l’aigua. És un tribut ecològic que Taigua recapta i gestiona per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua. A través del cànon els usuaris/es contribueixen al manteniment dels costos dels serveis del cicle de l'aigua.

Impost de l’Estat: IVA. Taigua recapta l’IVA per compte de l’Estat espanyol. 10% sobre l’import del subministrament d’aigua i del cànon de l’aigua 21% sobre l’import de conservació o lloguer del comptador.
ALTRES DADES D’INTERÈS: Informació, històric de consum, formes de pagament, codi web per a pagament on-line, horaris, etc. 

NOTA D’ACLARIMENT:
En aquest cas d’exemple, l’habitatge és ocupat per 4 membres.
El consum mig per habitatge a Terrassa és de 21 m3/trimestre.