Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Contacte

Telèfons

Atenció a usuaris i usuàries: 93 736 28 20
Assistència Tècnica a la xarxa de subministrament 24h (avaries): 93 736 28 28
Telèfon exclusiu per a incidències i reclamació de factures: 900 720 053

Correu electrònic
Oficines

Carrer de la Societat, 30, 08221 Terrassa

contacte
Formulari de contacte

Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Telèfon:

Assumpte:

Comentaris:

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL
Base jurídica i finalitat del tractament. Exercici de poders públics, obligació legal. Atendre i respondre consultes sobre la gestió del servei de l’aigua.
Exercici de drets dels interessats. A l’adreça electrònica dpd@taigua.cat
Més informació: formularis
Més informació: política de privacitat

Enviar
Enviar