Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Contacte

Telèfons
Atenció a usuaris i usuàries: 93 736 28 20
Assistència Tècnica a la xarxa de subministrament 24h (avaries): 93 736 28 28
Telèfon exclusiu per a incidències i reclamació de factures: 900 720 053

Correu electrònic

Carrer de la Societat, 30, 08221 Terrassa

A través d’aquest formulari, pot contactar amb Taigua, expressar la seva opinió, demanar informació, formular suggeriments o indicar fets o aspectes del servei amb els que no està d’acord o entén que poden fonamentar una reclamació per la seva part.

Agraïm la seva col·laboració i el temps que destina a posar aquesta informació en el nostre coneixement.

Formulari de contacte:

Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Telèfon:

Assumpte:

Comentaris:

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL
Base jurídica i finalitat del tractament. Exercici de poders públics, obligació legal. Atendre i respondre consultes sobre la gestió del servei de l’aigua.
Exercici de drets dels interessats. A l’adreça electrònica dpd@taigua.cat
Més informació: formularis
Més informació: política de privacitat

Enviar
Enviar