Ayuntamiento de Terrassa

Com m’afecta el canvi

No és necessari fer cap tràmit

El traspàs de la gestió del servei des de l’anterior empresa concessionària cap a l’entitat pública empresarial local Taigua, Aigua Municipal de Terrassa, no suposa cap canvi per a les persones i empreses abonades actualment.

No és necessari que facin cap tràmit, ja que continuaran rebent el servei com fins ara. Es mantenen als contractes actuals, els mateixos sistemes de pagament del rebut, els ajuts socials i les mateixes tarifes des de l’any 2014.

aigua