Ayuntamiento de Terrassa
icono zona privadaZona privada

Ajuts socials

L’Ajuntament de Terrassa aplica des de l’any 2013 una tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb l’objectiu d’ajudar les famílies més vulnerables. Aquesta tarifa social ha possibilitat d’aleshores ençà que 2.765 famílies de la ciutat hagin pogut pagar una quota de servei de subministrament d’aigua molt més econòmica.

La tarifa es redueix en un 90% per als dos primers trams de consum, fins a 30 m3/trimestre, quantitat que és l’equivalent a 100 litres per persona i dia, que està considerat un consum suficient per cobrir les necessitats vitals de les persones, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals, que en determinats casos de famílies vulnerables serveixen per cobrir la totalitat del cost del servei d’aigua. L’any 2017, aquests ajuts van ser de 45.581 euros, distribuïts en 448 ajuts.

Els requisits d’accés a la tarifa social de l’aigua es poden trobar al web municipal, així com els passos que cal seguir per a la seva tramitació.

La quota social s’aplicarà quan s’hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data de sol·licitud. La tarifa s’aplicarà durant un any i haurà de ser validada de nou per l’Ajuntament, fins al termini màxim de 4 anys. A partir de llavors caldrà fer una nova sol·licitud.

El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Més informació: cànon social de l’aigua.

Ajuts socials